It Svijet

Uslovi korišćenja

Način plaćanja

Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sljedećih načina: platnim karticama – VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure d.o.o. i Hipotekarna banka Podgorica i obavlja se na bezbjedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice, kao i plaćanje pouzećem kuriru. Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namjenu. Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa tek kada su proizvodi pripremljeni za transport ili predati kurirskoj službi.

U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana, novac rezervisan na Vašem računu se oslobadja i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu i izvršiti plaćanje vezano za njih.

Prije početka postupka online trgovine potrebno je da provjerite sa bankom koja vam je izdala karticu da li Vaša kartica podržava plaćanje preko interneta.

Zaštita podataka prilikom plaćanja karticama

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primjenom najsavremenijih metoda tokenizacije osjetljivih podataka i u skladu sa PCI-DSS standardima. Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.  

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbjednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca, a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka. PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtjevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbjednosti trgovaca i kupaca.  

Od 2005. godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mjere bezbjednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osjetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osjetljivi podaci o korisniku kartice tokom cijelog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mjestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

Povrat sredstava

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, djelimično ili u cjelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtjev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Reklamacija proizvoda

Proizvodi koji se prodaju putem naše internet prodavnice, su praćeni svom zakonski neophodnom dokumentacijom uključujući i garantne listove proizvođača. Ukoliko se pojavi potreba da reklamirate određeni artikal na kvalitet mi ćemo ispuniti sve zakonski definisane obaveze za prodavca.

Roba pokrivena garancijom proizvođača se prodaje sa garancijom proizvođača proširena na Kupca. Reklamacioni postupak se pokreće na zahtjev kupca, popunjavanjem Zahtjeva za reklamaciju na kvalitet proizvoda.

Ukoliko želite da započnete proces reklamacije, potrebno je da nam se obratite na email: info@itsvijet.me ili telefon +382 67 115 122 kako bi Vam poslali ovaj Zahtjev. Reklamacioni postupak se rješava u roku do 30 dana od dana prijema uređaja.

Firma Tekport d.o.o ne preuzima nikakvu odgovornost za greške kupaca, proizvode pogrešno kupljene ili bilo koje druge greške koje se odnose na Vaše postupke prilikom kupovine na Web sajtu. Ukoliko imate nepravilnosti u radu prilikom kupovine proizvoda na Web sajtu ili niste dobili kupljeni proizvod, molimo Vas da kontaktirate korisnički servis +382 67 115 122 i mi ćemo se potruditi da otklonimo nepravilnosti kako biste dobili kupljeni proizvod.

Ako je neki proizvod koji ste kupili defektan ili ne funkcioniše pravilno iz bilo kog razloga, molimo Vas da kontaktirate naš korisnički servis +382 67 115 122 i da pogledate garantni list kako biste se upoznali sa detaljima garancije i postupkom reklamacije.

Informacije o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora zaključenog na daljinu

Poštovani potrošači, obavještavamo Vas da uskladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača (Sl.list CG 002/14,006/14,043/15,070/17,067/19) kupovina obavljena putem naše internet stranice smatra se Ugovorom zaključenim van poslovnih prostorija, odnosno na daljinu, što podrazumjeva ugovor zaključen između trgovca i potrošača u okviru organizovanog sistema prodaje ili pružanja usluge bez istovremenog prisustva trgovca i potrošača na istom mjestu pri čemu se do trenutka zaključenja ugovora i za zaključenje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava komunikacije na daljinu.

Zakon o zaštiti potrošača u slučaju prodaje na daljinu utvrđuje PRAVO kupca da jednostrano raskine ugovor zaključen na daljinu, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana predaje robe kupcu ili trećem licu koje je odredio kupac, a koje nije prevoznik.

Da biste mogli da ostvarite pravo na jednostrani raskid ugovora, morate da nas obavijestite o svojoj odluci o jednostranom raskidu ovog Ugovora prije isteka roka za jednostrani raskid i to nedvosmislenom izjavom poslatom poštom, faksom ili elektronskom poštom u kojoj ćete da navedete svoje ime, prezime, adresu i ako su dostupni, svoj broj telefona, faksa ili adresu elektronske pošte. Kupac je, kao prilog, dužan da ostavi i obrazac o jednostranom raskidu ugovora.

Ako jednom  porudžbenicom Kupac naruči više komada robe koja treba da bude isporučena odvojeno, rok počinje da teče od dana dostavljanja poslednjeg komada robe potrošaču.

Odustajanjem od ugovora, Kupac je dužan da vrati robu trgovcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac- izjavu o odustanku od ugovora.

Direktne troškove povraćaja robe snosi Kupac.

U slučaju jednostranog raskid ugovora, vršimo povraćaj plaćenog iznosa, uključujuči troškove isporuke, bez odlaganja a najkasnije u roku od 14 dana, od dana kada smo primili Vašu odluku o jednostarnom raskidu ugovora. Artikal možemo preuzeti mi ili vratiti kupac. 

NAPOMENA

Ukoliko dodje do fizičkog oštećenja artikla, nastalo usljed nepravilnog rukovanja, pada, lomljenja, prenapona i slično, u tom slučaju nismo dužni kao prodavac izvršiti povraćaj novca ili zamjenu uređaja.

Izjava o konverzijama

Sva plaćanja će biti obavljena u eurima ( € ). Ukoliko se plaćanje obavlja platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, iznos transakcije će biti konvertovan u lokalnu valutu korisnika kartice, prema kursu kartičnih kuća Visa/Mastercard.

Upotreba internet stranice

Na svako neovlašćeno kopiranje dizajna, baze podataka ili funkcionalnosti sajta odgovorićemo tužbom nadležnom sudu. 

Copyrights: itsvijet.me
Developed by: ProStudio.me
Korpa 0 Omiljeno Nalog
Pozovite +38267115122